header('Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1'); Sydkystens Betonstøberi

SF-Havemursten

SF-Havemursten er specielt udviklet til at give stabile støttemure.

Stenenes udformning bevirker, at det er forholdsvis let at indbygge stenen og få en æstetisk attraktiv støttemur.

SF-Havemursten kan anvendes ved terrænforskydninger op til ca. 2 m, afhængig af murens hældning.

Desuden anvendes den til at omkranse bede og lignende. Der leveres forskellige specialsten, så der kan laves pæne afslutninger og hjørner.

Støttemure kan opbygges som enten åben eller lukkede. Åbne støttemure udføres ved at lave mellemrum svarende til en halv sten. Dette giver mulighed for at plante blomster eller andet i muren.