header('Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1'); Sydkystens Betonstøberi

Vedligeholdelse

Mos, alger mv.
Forsvinder når den fugtige tid er ovre. Om nødvendigt kan de fjernes med algefjerner eller klorin fortyndet 1:1.
Mos kan skrabes op af fugerne - efterfyld med fugegrus.
Tyggegummi
Opblødes med rense benzin og skrabes af.
Olie
Frisk våd olie suges op med papir, savsmuld, kattegrus eller andet sugende produkt. Olie som er trykket ned i belægningen, vaskes med motorrens og dækkes med kattegrus eller lignende ét døgn. Olie skader ikke belægningen.
Træimprægnering
Suges op med klud eller papir. Vædes herefter med terpentin og dækkes med klud eller papir i ét døgn.
Maling
Vandbaseret våd maling suges op med papir eller klud. Vaskes herefter af med vand. Våd maling på oliebasis suges op med papir eller klud og dækkes med savsmuld eller andet olieabsorberende produkt i ét døgn. Tør maling skrubbes af med sand og en belægningssten. D ybt indtrængt maling brændes forsigtigt af med en blæselampe.
Rust
(afsmitninger fra biler mv.)
Fjernes med Borup Rustfjerner eller lignende. Dyb rust fjernes med en pasta af lige dele 15 % natriumcitrat og glycerol. Pastaen skal sidde på 2-3 dage før afskrabning og afvaskning.